Acollida


Curs 2017-2018

La monitora que n'estarà al càrrec serà la Lexuri Castro Monitora de lleure i l' Elizabeth Pla, Tècnica familiar, quan superem ràtios a les franges horàries ens be a fer un cop de ma.

Aquest servei d'acollida s'ofereix diàriament en horari escolar, en franges de matí, migdia i tarda a partir del primer dia del curs.

S’oferirà independentment dels alumnes inscrits.

El procediment dels eventuals de la franja horària del migdia i tarda serà el següent:

  •  es tindrà que trucar al següent telefon: 696.369.518 per gestionar la recollida a l'Aula.
  • Nosaltres ens encarregarem d'avisar a la monitora, i a secretaria perquè avisin al Tutor/a.

Els horaris que es cobriran aquest curs a L'ACOLLIDA seran els següents:

MATÍ - Des de les 07:45 fins a les 08:30.
MIGDIA - Des de les 12:00 fins a les 13:15.
TARDA - Des de les 16:30 fins a les 17:30.

El pagament es farà a mes vençut per els fixes, donant 15 dies de marge per liquidar-ho, si no es liquida el mes, no es podrà continuar gaudint del servei fins la seva regularització.

Els mesos de Setembre i Juny els alumnes que es quedin de manera fixe pagaran la part proporcional, no tot el mes complet...

 FILL PREUS SETEMBRE I JUNY
 1 20€ per franja horària
 2 34€ Per franja horària
 3 50€ Per franja horària
 4 65€ Per franja horària

PREUS FIXES:

FILL
 PREUS PER FRANJA HORÀRIA
 1 30€/Mes Mati o Migdia o Tarda
 2 50€/Mes Mati o Migdia o Tarda
 3 75€/Mes Mati o Migdia o Tarda
 4 100€/Mes Mati o Migdia o Tarda

PREUS EVENTUALS:

 FILL PREUS PER FRANJA HORÀRIA
 1 3€ Mati o migdia o tarda
 2 5€ Mati o Migdia o Tarda
 3 7€ Mati o Migdia o Tarda
 4 10€ Mati o Migdia o Tarda


El servei d'ACOLLIDA sempre ha estat un servei on el fons social AMPA ha assumit una part de les pèrdues per tractar-se d'un servei prioritari per a moltes de les nostres famílies. Tanmateix, tal i com ho considerem des de l'actual Junta, és un servei essencial per a les famílies de la nostra Escola el qual s’ha de conservar.

Al final d'aquesta mateixa pàgina podreu descarregar-vos el formulari per realitzar la inscripció al servei. 


El full complimentat el podreu lliurar a la Lexuri mateix, el primer dia. El rebut de pagament que us expedirà el banc també li podeu lliurar. En aquest hi haurà de constar el nom del nen, el curs que fa, el mes que esteu pagant i el torn.
Ċ
AMPA Escola La Vila,
12 de març 2018, 2:59
Ċ
AMPA Escola La Vila,
21 de juny 2017, 6:51
Ċ
AMPA Escola La Vila,
12 de març 2018, 2:59