Qui somAssociació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola La Vila, constituïda l’any 1977 i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat a Girona amb el número 218, Secció 1a, i a l’Ajuntament de Palamós amb el número 014.
2011-2012 - Cens actual de socis - 348
CIF G17112236

AMPA són les sigles que  defineixen "l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes" i som TOTS els pares i mares que paguem la quota anual de l'associació.
Cada any, en iniciar-se el curs escolar, es convoca una Assemblea General on tots els socis que ho desitgin poden participar i decidir quins associats formaran part de la Junta Directiva de l'AMPA.
Aquesta Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Pública La Vila, no té ànim de lucre i vetlla per tal que la seva participació sigui efectiva, i activa, amb l'objectiu de contribuir i millorar la qualitat de l'ensenyament que estan rebent els nostres fills.

 Junta Directiva:
  • Col.labora estretament amb l´equip directiu del centre. 
  • Vertebra i canalitza qualsevol inquietud que els pares i mares tinguin en relació al funcionament de l’Escola.
  • Debat el funcionament quotidià de l´escola. 
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats. 
  • Participa en la presa de decisions i en el govern de l´escola mitjançant un representant en el Consell Escolar. 
  • Organitza les activitats extraescolars.
  • Dota de material a l´escola. 
  • Informa de forma periòdica de qüestions que poden ser d'interès per a tots els associats. Actualment ho fa mitjançant aquest lloc web. Mitjançant la xarxa social facebook.
  • Coordina i manté el contacte amb les mares i pares delegats dels diferents cursos per tal de resoldre, canalitzar o donar suport a les situacions que aquests responsables es puguin anar trobant al llarg del curs.
Si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho adreçant-vos a la nostra seu social que es troba a la mateixa Escola La Vila. Situada al carrer Foment 18-30 de la localitat de Palamós.

Horari.

Dilluns de 8:35 - 9:30h
Dijous de 15:05 - 16:15h

Els nostres telèfons són els següents.:

Tanmateix us demanarem que, sis plau, si no us és urgent contacteu abans via correu electrònic. Gràcies.

696369518 Podeu trucar fora d'horari d'oficina, si no contestem al moment, us tornarem la trucada de seguit que sigui possible.

693779526 està operatiu en horari d'atenció AMPA (OAA)

La nostra adreça de correu electrònic.: lavila.ampa@gmail.com

Subpàgines (1): Junta directiva